Privacyverklaring

De Boerinnen Kalender, gevestigd aan Stromarkt 3 te Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  privacyverklaring. Boerinnen Kalender, ook bekend onder de naam “De Boerinnen Kalender” is een tweede handelsnaam van uitgever Claim Your Aim B.V. die een separate privacyverklaring hanteert.

 

Contactgegevens

Boerinnen Kalender  |  Stromarkt 3  |  7411 PJ Deventer
info@boerinnenkalender.nl  |  0570 54 78 01  |  Contactformulier

S.J.A. Bloo is de Functionaris Gegevensbescherming van De Boerinnen Kalender. Hij is te bereiken via privacy@boerinnenkalender.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Boerinnen Kalender verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, onze producten aanschaft en/of omdat je deze gegevens bewust of onbewust zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt; bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail of telefoon en door een profiel op één van onze websites aan te maken.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (over één van onze websites of derden; bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Boerinnen Kalender verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras (bijvoorbeeld door het opslaan van foto’s)
 • BSN (bijvoorbeeld voor de implementatie van betalingsmethoden op webwinkels)
 • Ingestuurde foto’s en video’s
 • Ingestuurde persoonsgegevens (bijv. kledingmaten en motivatie >> zie inschrijfformulier)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Boerinnen Kalender verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • De Boerinnen Kalender volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • De Boerinnen Kalender verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Alle gegevens en foto’s die ingestuurd worden als aanmelding voor (één van) onze producties worden verwerkt t.b.v. de totstandkoming en promotie ervan.
 • De Boerinnen Kalender analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Boerinnen Kalender neemt geen besluiten, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Boerinnen Kalender) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Boerinnen Kalender bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor vrijwel alle (categorieën van) niet langer noodzakelijke persoonsgegevens een bewaartermijnen van 5 jaar. De vrijwillige aanmeldingen voor onze producties zijn echter een uitzondering en worden bewaard tot er een verzoek tot verwijdering of correctie wordt ingediend.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Boerinnen Kalender is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Dat wil zeggen dat De Boerinnen Kalender vaststelt hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Wij verwerken jouw gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor één of meer specifieke doeleinden. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen.

De Boerinnen Kalender deelt jouw persoonsgegevens echter wel met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Boerinnen Kalender blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor personen die zich vrijwillig hebben aangemeld voor publicatie op onze kalender en/of overige producties gelden extra voorwaarden. Zo geven zij bijvoorbeeld toestemming voor het afstaan van de rechten op de door ons gemaakte foto’s. Zij geven toestemming voor publicatie van niet alleen hun foto’s, maar tevens andere persoonsgegevens zoals hun naam en woonplaats. Deze extra voorwaarden zijn opgenomen in een modelovereenkomst.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Claim Your Aim B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. 

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analyse cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik HIER voor een uitgebreidere uitleg over cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Boerinnen Kalender. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een gebruikelijk computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@boerinnenkalender.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Boerinnen Kalender neemt de bescherming van jouw gegevens bloedserieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo tekenen werknemers en stagiaires een sleutel- & geheimhoudingsovereenkomst en hebben wij verwerkersovereenkomsten met alle externe partijen die in contact komen met persoonsgegevens. Bovendien staat al onze data op beveiligde servers.

Indien een werknemer/stagiair(e) ons team/bedrijf verlaat, zal de toegang tot alle data van ons bedrijf, inclusief alle persoonsgegevens, met onmiddellijke ingang ontzegd/ontnomen worden. Zij dienen dan de sleutels tot ons bedrijfspand in te leveren. Bovendien worden alle wachtwoorden, die hen ooit toegang tot onze data hebben verschaft, per direct gewijzigd.

Indien je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan spoedig contact op via privacy@boerinnenkalender.nl.